Rozwój

Zależy nam, aby nasi pracownicy rozwijali swoją wiedzę i umiejętności, by móc realizować cele
i podejmować wyzwania w nowych dla siebie obszarach.

Dlatego też działamy długofalowo w ramach przemyślanej strategii szkoleniowej, wspierającej zarówno realizację celów firmy, jak i indywidualne ścieżki rozwoju pracowników.

Netia współpracuje z najlepszymi firmami szkoleniowymi na rynku. Rzetelnie analizuje potrzeby szkoleniowe pracowników i bada efektywność szkoleń oraz satysfakcję uczestników.

Przez działania rozwojowe rozumiemy:

  • uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, kursach językowych i studiach,
  • zdobywanie doświadczenia podczas pracy na danym stanowisku, przejmowanie coraz większej odpowiedzialności
    i samodzielność w podejmowaniu działań i decyzji związanych z określonym obszarem pracy,
  • prowadzenie lub udział w różnych interdyscyplinarnych projektach i zarządzanie pracą grupy projektowej,
  • system oceny kompetencji pozwalający zidentyfikować zarówno mocne strony pracowników, jak i obszary do rozwoju
    i zaplanować odpowiednie działania szkoleniowe,
  • system zarządzania wynikami pracy, pomocny przy stawianiu, kaskadowaniu i realizacji celów.